პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების ფუნქციები

პროგრამირების უზრუვნელყოფა: რას ნიშნავს და როგორ მუშაობს

შესავალი

 • რას ნიშნავს პროგრამირების უზრუვნელყოფა
 • როგორ მუშაობს პროგრამირების უზრუნელყოფის პროცესი
 • როგორ შეიძლება განვითარება პროგრამირების უზრუნელყოფის პროცესში

პროგრამირების უზრუნელყოფის პროცესი

 • პრობლემის გადაწყვეტა
 • მონაცემთა ანალიზი
 • მართვის პროცესი
 • ტესტირება
 • დამატებითი მართვის პროცესები

როგორ შეიძლება განვითარება პროგრამირების უზრუნელყოფის პროცესში

 • მართვის პროცესის განვითარება
 • ტესტირების განვითარება
 • მართვის პროცესების განვითარება

პროგრამირების უზრუნელყოფა: რას ნიშნავს და როგორ მუშაობს

პროგრამირება არის პროცესი, რომელიც გამოიყენება კომპიუტერული პროგრამების შესრულებისთვის. პროგრამირების უზრუნელყოფა არის პროცესი, რომელიც გამოიყენება პროგრამირების შესრულებისთვის სამუშაოდ.

პროგრამირების უზრუნელყოფის პროცესი შედგება რამდენიმე ეტაპიდან:

პრობლემის გადაწყვეტა

პროგრამირების უზრუნელყოფის პროცესის პირველი ეტაპიანი არის პრობლემის გადაწყვეტა. ამისთვის უნდა განვიხილოთ პრობლემა და მისი გადაწყვეტის მართვის მეთოდები.

მონაცემთა ანალიზი

პროგრამირების უზრუნელყოფის პროცესის მეორე ეტაპიანი არის მონაცემთა ანალიზი. ამისთვის უნდა განვიხილოთ მონაცემების ტიპები, მათი სტრუქტურა და რას უნდა მივუთითოთ პროგრამირების უზრუნელყოფის პროცესში.

მართვის პროცესი

პროგრამირების უზრუნელყოფის პროცესის მესამე ეტაპიანი არის მართვის პროცესი. ამისთვის უნდა განვიხილოთ პროგრამირების ენები, პროგრამირების ეტაპები, კოდის წერა და ტესტირება.

ტესტირება

პროგრამირების უზრუნელყოფის პროცესის მეხუთე ეტაპიანი არის ტესტირება. ამისთვის უნდა განვიხილოთ ტესტების ტიპები, მათი მიზანი და როგორ უნდა გავაკეთოთ ტესტირება.

დამატებითი მართვის პროცესები

პროგრამირების უზრუნელყოფის პროცესის მეექვსე ეტაპიანი არის დამატებითი მართვის პროცესები. ამისთვის უნდა განვიხილოთ პროგრამირების ვებ დეველოპმენტი, მობილური აპლიკაციები, კომპიუტერული ქსელები და სხვა.

მართვის პროცესის განვითარება

პროგრამირების უზრუნელყოფის პროცესის განვითარება არის უკანასკნელი ეტაპი. ამისთვის უნდა განვიხილოთ პროგრამირების შემდეგი ნაბიჯები, რომელიც

 

კითხვის გაგრძელება: UPS უწყვეტი კვების წყარო
კითხვის გაგრძელება: ქსელები