სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემები

ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაცია გამოიყენება ხანძრის სიტუაციის ადრეული გამოვლენისთვის, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას რაიმე მიზეზით. ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების გამოყენებით გარემოში მყოფი ადამიანები ხვდებიან საშიშროების შესახებ. დრო მოიპოვება ადრეული ჩარევისა და გაქცევისთვის. ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის სისტემები, რომლებსაც აქვთ ერთგვარი გამაფრთხილებელი სისტემის ფუნქცია, გამოიყენება მომხმარებლის სახელმძღვანელოსა და კანონმდებლობის შესაბამისად.

ხანძრის განგაშის სისტემები, რომლებიც მგრძნობიარეა ქიმიური რეაქციების მიმართ, რომლებიც შეიძლება მოხდეს ხანძრის დროს, როგორიცაა კვამლი და სიცხე, ხანძრის შემთხვევაში ადრე აქტიურდება. მისი გამოყენება შესაძლებელია თითქმის ყველა სფეროში, როგორიცაა სამუშაო ადგილი, სახლი, საავადმყოფო, სკოლა და სავაჭრო ცენტრი. ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები, რომლებიც ხელს უშლიან როგორც სიცოცხლის, ასევე ქონების დაკარგვას, უკიდურესად ეკონომიურია.

როგორ მონტაჟდება ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები?

უსადენო და სადენიანი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები ადვილად მონტაჟდება. ვინაიდან უკაბელო სისტემები ძალიან მარტივია ინსტალაციისთვის, ტექნიკური ცოდნა არ არის საჭირო. თუმცა, შესაბამისი სქემა იქმნება სადენიანი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების დამონტაჟებისთვის.

Asya Software, რომელიც აყენებს ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემებს, რომელიც მთლიანად ელექტრონული სისტემაა, ითვალისწინებს სისტემისთვის საჭირო აღჭურვილობას და რესურსებს. თუ ჩვეულებრივი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა იქნება გამოყენებული, უნდა განთავსდეს დამატებითი ტექნიკის მასალები, როგორიცაა ციმციმები, ღილაკები, სირენები და დეტექტორები.

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის პანელები დამონტაჟებულია სისტემაში არსებული გაუმართაობის აღმოსაჩენად და თავიდან ასაცილებლად. ამ პანელების დამონტაჟებით სისტემა რეგულარულად კონტროლდება.

რა არის სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემების უპირატესობები?

ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაცია, რომელიც შექმნილია ხანძრის აღმოსაჩენად, რომელიც შეიძლება მოხდეს საწყის ეტაპზე ყველა სახის ობიექტში, სტრუქტურასა და შენობაში, ხელს უშლის სიცოცხლისა და ქონების დაკარგვას. მიუხედავად იმისა, რომ უსაფრთხოების ყველა სისტემა მნიშვნელოვანია, ხანძრის განგაშის სისტემის მნიშვნელობა უფრო ნათლად არის გაგებული, როდესაც განიხილება შესაძლო ხანძრის ზარალი.

ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის სისტემა, რომელიც შექმნილია ხანძარსაწინააღმდეგო წესებისა და შესაბამისი სტანდარტების შესაბამისად, შეუძლია უპასუხოს შენობების სხვადასხვა საჭიროებებს. დღევანდელ ტექნოლოგიურ სტრუქტურაში უზრუნველყოფილია ინტეგრაცია ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემებსა და უსაფრთხოებისა და კონტროლის სხვა სისტემებს შორის.

სხვადასხვა ადგილას დამონტაჟებული ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები მიმართავს სხვადასხვა მომხმარებლის პრეფერენციებს. მომხმარებლებს შეუძლიათ შეცვალონ ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები, როგორც სურთ.

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების ფასები

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები, რომლებიც შექმნილია მათ მიერ დაცული ტერიტორიისთვის, დაუყოვნებლივ აღმოაჩენს ხანძარს. სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემებს, რომლებსაც აქვთ ისეთი ტიპები, როგორიცაა მექანიკური და ავტომატური, განსხვავებული ფასები აქვთ. ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები, რომლებიც მდგრადია ამინდის პირობების მიმართ, იძლევა ხმოვან და ვიზუალურ გაფრთხილებებს. ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების შეძენა ხდება Asya Software-დან.

იმის გამო, რომ ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები მრავალფეროვანია, თითქმის ყველას შეუძლია იპოვოთ ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის სისტემები, რომლებიც შესაფერისია მათი ბიუჯეტისთვის. ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები, რომლებიც წინასწარმეტყველებენ და აფრთხილებენ ხანძარს, გამოიყენება ბევრ ადგილას, განსაკუთრებით სახლებში.

უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილ ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემებში არის დეტექტორის სენსორები. ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის სისტემები, რომლებიც გვთავაზობენ პრაქტიკულ გამოყენებას, ასრულებენ ძირითადი კატასტროფების პრევენციის როლს.

მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემებში

სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემებში გამოყენებული აღჭურვილობა მოიცავს მართვის პანელს, ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალებს, სხივის ბარიერებს, ფიქსირებული ტემპერატურის დეტექტორებს, ოპტიკურ კვამლის დეტექტორებს და ალის დეტექტორებს. ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის სისტემები, რომლებიც არის TSE სერტიფიცირებული და შეესაბამება რეგულაციებს, შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა დამაკავშირებელ მოწყობილობებთან ერთად.

სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემებში გამოსაყენებელი ოპტიკური დეტექტორების რაოდენობა, ამ დეტექტორების ხარისხი, გამოყენებული კაბელების ხარისხი და მომსახურება გავლენას ახდენს ფასებზე. ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემებს, რომლებიც მუშაობენ ელექტროენერგიის გათიშვის დროსაც კი, აქვთ სითბოს მდგრადი დანადგარები.

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების გამოყენება შესაძლებელია ყველა სიგნალიზაციის სისტემასთან. განგაშის დროს სისტემა აცნობებს ტელეფონით. განგაშის მქონე საინფორმაციო ცენტრებში გაწევრიანების შემთხვევაში განგაშის მოქმედებით ხდება პოლიციის, სახანძრო ბრიგადის და ჟანდარმერიის მიმართვები.