ხმოვანი სიგნალიზაციის სისტემები

საგანგებო სიტუაციის გამოცხადების სისტემები გამოიყენება შენობებში თანამშრომლებისა და ვიზიტორების უსაფრთხო ევაკუაციისთვის საგანგებო სიტუაციის შემთხვევაში. საგანგებო სიტუაციების გამოცხადების სისტემები, რომლებიც აქტიურდება ნებისმიერი საფრთხის შემთხვევაში, უზრუნველყოფს სასწრაფო შეტყობინებას.

დიდ ტერიტორიებზე ცენტრალური გაფრთხილების გასაკეთებლად უნდა იქნას გამოყენებული საგანგებო სიტუაციების განგაშის სისტემები. გადაუდებელი გამოცხადების სისტემები, რომლებსაც გააჩნიათ მაღალი ტექნოლოგია, მუშაობს აღმოჩენისა და შეტყობინების სისტემებთან ერთად. გადაუდებელი გამოცხადების სისტემები, რომლებიც ჩვეულებრივ აკეთებენ ანონსებს და ავრცელებენ მუსიკას, აფრთხილებენ ადამიანებს საგანგებო სიტუაციებში.

მას აქვს მნიშვნელოვანი პოზიცია სუსტად მიმდინარე სისტემებში. სიგნალიზაციის სისტემები განსხვავდება დასამონტაჟებელი ობიექტის მიხედვით. ობიექტი, სადაც სისტემა დამონტაჟდება, წინასწარ შემოწმებულია და იქმნება რეგიონული სტრუქტურა იმ ტერიტორიისთვის, სადაც უნდა მოხდეს მისი მონტაჟი.

ხმოვანი განგაშის სისტემების გამოყენების სფეროები

საგანგებო სიტუაციების გამოცხადების სისტემები, რომლებიც შენობებში მყოფი ადამიანების უვნებლად და მარტივად ევაკუაციის საშუალებას იძლევა, გამოიყენება ავტოსადგურებსა და აეროპორტებში, განსაკუთრებით სავაჭრო ცენტრებში. როდესაც სისტემა ხალხმრავალ ადგილებში გაკეთებული ანონსით ხალხს აცნობებს მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ, ახდენს მუსიკის ჩართვას იმისთვის, რათა აღნიშნულ ადგილებში სასიამოვნო გარემო შეიქმნას.

ხმოვანი განგაშის სისტემებს უპირატესობას ანიჭებენ უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. განსაკუთრებული შესრულებისა და საიმედოობის შეთავაზებით, ხმოვანი სიგნალიზაციის სისტემები გამოიყენება სატრანსპორტო ტერმინალებსა და რელიგიურ შენობებში.

ხმოვანი განგაშის სისტემები, რომლებიც ძირითადად ემსახურება მუსიკალურ მაუწყებლობას და ანონსების მაუწყებლობას, შეუცვლელი საჭროებაა. ნორმალურ დროს მუსიკის გადაცემისას, გამაფრთხილებელი მაუწყებლობა აქტიურდება საგანგებო სიტუაციების დროს.

ხმოვანი სიგნალიზაციის სისტემების უპირატესობები

საგანგებო სიტუაციების სისტემების წყალობით, შესაბამისი მონაკვეთების ან სართულების ევაკუირება ყოველგვარი საფრთხის შემთხვევაში პანიკის გარეშე ხორციელდება. ოპერატორის ხმა გამოიყენება უსაფრთხოების მონიტორინგისა და კონტროლისთვის. ცენტრალური მონიტორინგის სადგურთან დაკავშირებული ხმოვანი სიგნალიზაციის სისტემები აქტიურდება ერთი ან მეტი ხმით.

როგორც წესი, დინამიკებით, კომპიუტერებითა და მიკროფონებით აღჭურვილი ხმოვანი სიგნალიზაციის სისტემები აკონტროლებს უსაფრთხოების მდგომარეობას. ხმოვანი განგაში ირთვება უჩვეულო აქტივობის აღმოჩენისას. საგანგებო სიტუაციების გამოცხადების სისტემები გამოიყენება ყველა სახის ტერიტორიაზე და შენობაში. მნიშვნელოვან სიტუაციებში ხდება ანონსის დაუყოვნებლივ გაკეთება, რაც ცუდი შედეგების დადგომას ხელს უშლის. ხმოვანი განგაშის სისტემები აფრთხილებენ ადამიანებს საშიში სიტუაციის არსებობის შესახებ.

რას აკეთებენ ხმოვანი სიგნალიზაციის სისტემები?

სასურველია საგანგებო სიტუაციების გამოცხადების სისტემების გამოყენება, რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა მიზნებისთვის. იგი მოიცავს სახლის ავტომატიზაციას, უსაფრთხოების სისტემებს და სამედიცინო განგაშის სისტემებს. ხმოვანი სიგნალიზაციის სისტემები, რომლებიც აფრთხილებენ ადამიანებს საგანგებო სიტუაციების შესახებ, გამოიყენება სხვადასხვა გარემოში, მცირე საოფისე შენობიდან დიდ სახლებამდე. ხმოვანი სიგნალიზაციის სისტემები, რომლებიც ატყობინებს ადამიანებს სხვა ადამიანების არსებობის შესახებაც, წინა პლანზე გამოდის როგორც ეფექტური და ხარისხიანი.

ხმოვანი განგაშის სისტემები საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ ინფორმაცია გარემოში ნებისმიერი ცვლილების შესახებ. დღევანდელ მსოფლიოში, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების სისტემების გამოყენება მნიშვნელოვანია. ხმოვანი განგაშის სისტემები, რომლებიც გააქტიურებულია ისეთ სიტუაციებში, როგორიცაა ხანძარი, ხელს უშლის პოტენციურ საფრთხეებს. ხმოვანი სიგნალიზაციის სისტემები, რომლებიც უაღრესად სასარგებლო და გამოსაყენებელია, ხალხს ახსენებს მნიშვნელოვან მოვლენებს.

ხმოვანი სიგნალიზაციის სისტემების გაყიდვები და მონტაჟი

Asya Software JSC, რომელიც ყიდის და ამონტაჟებს ხმოვანი სიგნალიზაციის სისტემებს, იცავს თავისი მომხმარებლების ოჯახებსა და სახლებს. არსებობს მრავალი ხმოვანი სიგნალიზაციის სისტემა, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა ბიუჯეტისთვის. ხმოვანი სიგნალიზაციის სისტემები, რომლებიც იყიდება საცხოვრებელ და კომერციულ მომხმარებლებზე, მონტაჟდება მოკლე დროში. გარდა იმისა, რომ ეს არის მარტივი გამოსაყენებელი აპლიკაცია, ის საშუალებას გაძლევთ უყუროთ 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 დღე.

ხმოვანი სიგნალიზაციის სისტემები, რომლებიც სხვადასხვა ვარიანტებით არის შემოთავაზებული, შეიძლება დაყენდეს ავტომატურად ან ხელით. ის გთავაზობთ უსაფრთხოების გადაწყვეტილებებს, როგორიცაა საგანგებო ანონსების სისტემები და ხანძრის გამოვლენა, რომლებიც შესაფერისია ყველა სახის არქიტექტურული დიზაინისთვის.